Lista Aktualności Lista Aktualności

Stanowiska sosny drzewokosej Pinus rhaetica (sosny błotnej) na terenie Nadleśnictwa Węgliniec.

Sosna drzewokosa  to mieszaniec sosny pospolitej i kosodrzewiny, występujący głównie w górskich rejonach środkowo – wschodniej części Europy. Ma ona status taksonu prawnie chronionego, zagrożonego i rzadko występuje w Polsce. Na terenie Nadleśnictwa Węgliniec znajdują się dwa stanowiska sosny drzewokosej, jedno w Leśnictwie Krucze Gniazdo, w rezerwacie „Torfowisko pod Węglińcem” a drugie w Leśnictwie Węglowiec, w oddziale 139 fy.  

Lokalizacja rezerwatu przyrody „Torfowisko pod Węglińcem”.

Stanowisko rezerwatowe jest szerzej znane i opisywane. Rezerwat został utworzony w 1959 roku w celu ochrony ściśle chronionego taksonu jakim jest sosna drzewokosa Pinus rhaetica. Rezerwat znajduje się w Leśnictwie Krucze Gniazdo i ma powierzchnię 1,35 ha. 

Lokalizacja stanowiska sosny drzewokosej w oddziale 139 fy.

 W Leśnictwie Węglowiec stanowisko sosny drzewokosej zajmuje zaledwie 0, 75 ha i mieści się w oddziale 139 fy. W Leśnictwie Krucze Gniazdo, na terenie rezerwatu, jak i w Leśnictwie Węglowiec, na terenie oddziału 139 fy, występują jedynie formy drzewiaste a brak jest osobników o pokroju krzewiastym bądź pośrednim. Sosna drzewokosa jest bardzo rzadkim taksonem w zachodniej części kraju.