Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ekosystemy reprezentatywne

Wypełniając zobowiązania wynikające z Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej w Polsce (FSC-STD-POL-01-01-2013 PL) na terenie Nadleśnictwa Węgliniec wyznaczono d-stany referencyjne- reprezentatywne przykłady ekosystemów, zgodnie z brzmieniem wskaźnika 6.4.1:

Komentarz: Ekosystemy referencyjne to powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego i stosownie do ich planów są pozostawione bez ingerencji. Nie pozyskuje się drewna na obszarach wskazanych jako ekosystemy referencyjne.

Definicja wg  dokumentu Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce FSC-STD-POL-01-01-2013 PL: Zarządzający lasami o dużych powierzchniach wyznacza, zachowuje i zaznacza na mapach przykłady istniejących w krajobrazie ekosystemów (tzw. ekosystemy referencyjne,  Representative Sample Areas). W pierwszej kolejności, jako ekosystemy referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Takie obszary, stosownie do ich planów są pozostawione bez ingerencji w naturalnym stanie.

W związku z publikowanymi materiałami prowadzone są ciągłe konsultacje społeczne w celu rozpoznania i uwzględnienia kluczowych walorów przyrodniczych. Ewentualne uwagi odnośnie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests - HCVF) oraz powierzchni referencyjnych można wnosić na adres: Nadleśnictwo Węgliniec, ul. Piłsudskiego 6, 59- 940 Węgliniec lub na adres e-mail: wegliniec@wroclaw.lasy.gov.pl