Lista Aktualności Lista Aktualności

LASY NADLEŚNICTWA

Nadleśnictwo Węgliniec w obecnych granicach zostało utworzone na mocy Zarządzenia Nr 2 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 30.01.1981 r. Lasy Nadleśnictwa Węgliniec położone są w V Śląskiej Krainie Przyrodniczo-Leśnej w 1 Dzielnicy Równiny Dolnośląskiej, mezoregionie Pogórza Nowogrodzkiego od północy Borów Dolnośląskich. Powierzchnia Nadleśnictwa 17.676 ha w tym 16.425 ha to las, 418 ha grunty rolne, 518 ha to wody. Nadleśnictwo podzielone jest na dwa obręby: Węgliniec i Osiecznica oraz 11 leśnictw. Nadleśnictwo posiada szkółkę leśną.

       Szkółka Leśna "Wiktor" na terenie Leśnictwa Węglowiec                                                                  

Nadleśnictwo Węgliniec sytuuje się w obszarze południowym klimatu przejściowego, który charakteryzuje się przewagą wpływu wyżyn i gór. Długość okresu wegetacyjnego: 214 dni, średnia temperatura roczna osiąga + 8 o C, a roczne opady wynoszą 600-800 mm. Stosunki wodne determinują rzeki Kwisa od wschodu i Nysa Łużycka od zachodu, a prócz tego ich dopływy Czerna Mała i Czerna Wielka oraz szereg mniejszych cieków.

Czerna Mała zimą na terenie Leśnictwa Węglowiec                                                                             

Teren charakteryzuje się małymi spadkami, zatem w obniżeniach terenu tworzą się często rozlewiska i lokalne zabagnienia. Na obszarze nadleśnictwa znajdują się liczne stawy, w których Gospodarstwo Rolno - Rybackie prowadzi hodowlę karpi.

Staw "Wolno - Stary" na terenie Leśnictwa Ołobok                                                                          

Gleby powstały z piasków luźnych ze znaczną domieszką żwirów oraz w znikomym procencie z glin spiaszczonych. Na terenie Nadleśnictwa Węgliniec przeważającymi typami siedliskowymi lasu są bór mieszany świeży i wilgotny, które zajmują ok. 65% powierzchni wszystkich siedlisk.

Nasze nadleśnictwo na mapie