Lista Aktualności Lista Aktualności

PROGRAM ZANOCUJ W LESIE W NADLEŚNICTWIE WĘGLINIEC

W ramach Programu „Zanocuj w lesie” Nadleśnictwo Węgliniec wyznaczyło obszar do prowadzenia biwakowania rozproszonego pn. „Ostoja”. Obszar o powierzchni ponad 1 400 ha został wyznaczony w zwartym kompleksie leśnym obrębu Osiecznica stanowiącym południowy kraniec Borów Dolnośląskich.

Lokalizacja widoczna jest również na mapie [https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy ] oraz z poziomu aplikacji Mbdl [https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US] (android) lub [https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663] iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

 

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. regulaminem korzystania z obszaru (regulamin znajduje się do pobrania na dole strony).
  2. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/ . Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.
  3. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu: https://wegliniec.wroclaw.lasy.gov.pl/regulaminy oraz https://czaswlas2.ecms.pl/bezpieczenstwo-w-lesie-i-porady-3
  4. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu- aktualnie prace gospodarcze w obszarze prowadzone są w następujących pododdziałach leśnych:

Leśnictwo Lisek: 465 d, 488 f, 486 a,

Leśnictwo Zebrzydowa: 527c,

Leśnictwo Czerna: 469 i, 548 a, 548 b, 549 a, 469 i

  1. z czasowymi wyłączeniami/ zmianami przebiegu szlaków.
  2. w okresie jesiennym i zimowym- z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!  Na terenie obwodu łowieckiego przez cały rok odbywają się polowania indywidualne- zadbaj o swoje bezpieczeństwo, bądź widoczny.

Wyznaczony obszar jest położony w obwodzie łowieckim numer 113 zagospodarowanym przez Koło Łowieckie „Głuszec”. Polowania zbiorowe będą odbywać się w okresie od 01.10. do 31.01.

  1. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/ i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza [formularz znajduje się do pobrania na dole strony] oraz przesłanie go na adres wegliniec@wroclaw.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Olga Koryl, olga.koryl@wroclaw.lasy.gov.pl, tel. nr 606 984 021.

Nadleśnictwo Węgliniec przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

 

Zostaw swoją opinię. Link do ankiety:  http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl

Ankieta jest przeznaczona dla wszystkich osób korzystających turystycznie i rekreacyjnie z lasów, nie tylko dla osób korzystających z Programu.