Wydawca treści Wydawca treści

Zasady korzystania z terenów leśnych i obiektów turystycznych w Nadleśnictwie Węgliniec

Tereny leśne

     Ustawa z dnia 28 września 1991 r o lasach (z póz. zm.) ustanawia, że lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są ogólnodostępne dla ludności z pewnymi ograniczeniami. Objęcie zakazem wstępu są:

- uprawy leśne do 4 m wysokości,

- ostoje zwierząt,

- obszary zagrożone erozją.

 

Okresowo nadleśniczy może również wprowadzić zakaz wstępu w szczególnych okolicznościach:

- w okresie bardzo  dużego zagrożenia pożarowego,

- na powierzchnie na których prowadzone są prace gospodarcze.

 

    W lesie można wypoczywać, spacerować, zbierać owoce runa leśnego, pamiętając jednak, że takie wejście do lasu i korzystanie z jego dobrodziejstw odbywa się na własną odpowiedzialność osoby korzystającej. Turysta – osoba korzystająca powinna mieć świadomość o zagrożeniach mogących nastąpić w lesie takich jak:

- siła wyższa (gołoledź, wywroty, złomy, złamane konary i gałęzie, itp.),

- owady (kleszcze, szerszenie, osy, itp.),

- dzikie zwierzęta (wilk, lis, dzik ,itp.),

- nierówności terenu (przeszkody, koleiny na drogach ),

- zabłąkanie w dużych kompleksach leśnych itp.

 

Poruszając się po lesie omijamy miejsca gdzie:

- wykonywane są prace gospodarcze,

- pszczelarze wystawiają ule,

- odbywają się polowania,

- prowadzone są zabiegi ograniczające gradację owadów,

- oznakowano je zakazem lub ograniczeniem wstępu.

 

     Poniżej zamieszczamy przydatne informacje dotyczące planowanej wycieczki do lasu – „Jak się przygotować?” i „Jak spędzić tam czas”, które na pewno pomogą w zaplanowaniu udanego wypoczynku w lesie.

 

Obiekty turystyczne

     W naszym nadleśnictwie utworzono kilka obiektów turystycznych i edukacyjnych. Zasady korzystania z nich określają regulaminy opracowane z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom (są one zamieszczone na obiektach oraz poniżej). Znajdująca się w nich infrastruktura jak i otoczenie poddawane są przez leśników bieżącym przeglądom. Korzystanie z nich przy przestrzeganiu zasad ujętych w regulaminach daje korzystającym poczucie bezpieczeństwa.

     Zapraszamy do korzystania z nich i przekazywania nam, uwag dotyczących ich stanu oraz Państwa oczekiwań, które postaramy się spełnić.

                                                                                                                               

Życzymy miłego wypoczynku!     

Nadleśniczy wraz z załogą Nadleśnictwa Węgliniec