Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Węgliniec w obecnych granicach zostało utworzone na mocy Zarządzenia Nr 2 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 30.01.1981 r. Lasy Nadleśnictwa Węgliniec położone są w V Śląskiej Krainie Przyrodniczo-Leśnej w 1 Dzielnicy Równiny Dolnośląskiej, mezoregionie Pogórza Nowogrodzkiego od północy Borów Dolnośląskich. Powierzchnia Nadleśnictwa 17.676 ha w tym 16.425 ha to las, 418 ha grunty rolne, 518 ha to wody. Nadleśnictwo podzielone jest na dwa obręby: Węgliniec i Osiecznica oraz 11 leśnictw. Nadleśnictwo posiada szkółkę leśną.

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

PGL Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa, obchodząca w tym roku 90-lecie istnienia.