Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja leśna

Edukacja przyrodnicza prowadzona jest w oparciu o ścieżki ekologiczne, oraz obiekt „zielona klasa” wybudowany na terenie Szkółki Gospodarczej „Wiktor” wyposażony w kominek, oraz dostęp do energii elektrycznej.

Obiekt ten doskonale spełnia  funkcje „ zielonej klasy". Decyduje o tym wygodna lokalizacja , łatwy dojazd, i  możliwość przeprowadzenia lekcji w terenie wykorzystując otaczające drzewostany jak i sam obiekt szkółkarski.

Szkółka Gospodarcza "Wiktor" (Fot. Marek Wawrzynek)

Liczne spotkania z młodzieżą i lekcje terenowe umożliwiają obcowanie z przyroda, jak i zapoznają społeczeństwo z aspektami pracy leśnika.

Miejsce odpoczynku w Leśnictwie Węglowiec (Fot. Marek Wawrzynek)

W dziedzinie edukacji przyrodniczej współpracujemy z Zespołem Szkół w Węglińcu, Szkołą Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach, Szkołą Podstawową im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi, Niepublicznym Przedszkolem nr 2 w Zgorzelcu, Towarzystwem Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Zgorzelcu, Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Węglinieckiej oraz Kołem Łowieckim "Krzyżówka" w Bolesławcu.

Leśniczy Leśnictwa Gaje Dariusz Ślusarczyk wraz z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Wykrotach (Fot. Damian Grobelny)

Jedna ze ścieżek edukacyjnych (Fot. M.  Wawrzynek)