Wydawca treści Wydawca treści

ZASOBY LEŚNE

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny.

Udział siedlisk leśnych

 • 65 proc. – borowe (Bśw, BMśw, LMśw, LMś, Lśw)

 • 41 proc. – wilgotne i bagienne (BMw, BMb, LMw, LMb, Lw, Ol, OlJ, Lł)

Udział powierzchniowy gatunków panujących

 • 84,99 proc. – sosna
 • 8,35 proc. –  brzoza
 • 3,52 proc. – świerk
 • 1,57 proc. – dąb
 • 0,93 proc. – olcha
 • 0,64 proc. – pozostałe

 Udział powierzchniowy drzewostanów w klasach i podklasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 1,27 proc. - halizny, zręby
 • 0,15 proc. - w prod. ubocznej i pozostałe
 • 5,11 proc. – Ia klasa
 • 6,41 proc. – Ib klasa
 • 13,45 proc. – IIa klasa
 • 19,95 proc. – IIb klasa
 • 15,27 proc. – IIIa klasa
 • 12,31 proc. – IIIb klasa
 • 3,65 proc. - IVa klasa
 • 4,90 proc. - IVb klasa
 • 4,11 proc. - Va klasa
 • 4,42 proc. - Vb klasa
 • 4,93 proc. - VI klasa
 • 1,08 proc. - VII klasa
 • 0,68 proc. - VIII klasa
 • 2,23 proc. - KO
 • 0,09 proc. - KDO