Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

Realizując zasady, kryteria oraz wskaźniki dobrej gospodarki leśnej w ramach systemu certyfikacyjnego Forest Stewardship Council (FSC), Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu powołała lasy o szczególnych walorach przyrodniczych- High Conservation Value Forests (HCVF).