Położenie

Nadleśnictwo Węgliniec leży w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego. Swoim zasięgiem administracyjnym obejmuje tereny należące do dwóch powiatów. Powiatu Zgorzeleckiego w obrębie gmin Pieńsk i Węgliniec oraz Powiatu Bolesławieckiego na terenie gmin Osiecznica i Nowogrodziec.

Historia

Nadleśnictwo Węgliniec w obecnych granicach zostało utworzone na mocy Zarządzenia Nr 12 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 30.01.1981 r.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Galeria filmów

Obejrzyj filmy nagrane na terenie Naszego Nadleśnictwa.