Wydawca treści Wydawca treści

Przebudowa drogi leśnej nr 45

Droga leśna nr 45 - dojazd pożarowy nr 23 w Leśnictwach Parowa i Osiecznica.

Zrealizowana w 2012 r. przebudowa drogi na długości 3,3 km mająca na celu wzmocnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów poprzez przebudowę dojazdów pożarowych na terenie Nadleśnictwa Węgliniec.

Droga leśna nr 45 (Fot. Wiesław Urbański)

Zadanie było współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Tablica informacyjna przy drodze leśnej nr 45 (Fot. Wiesław Urbański)