Mała retencja nizinna

Projekt w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego UE Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 (strona programu www.pois.gov.pl ) pod nazwą "Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych".

Przebudowa drogi leśnej nr 45

Droga leśna nr 45 - dojazd pożarowy nr 23 w Leśnictwach Parowa i Osiecznica.

Przebudowa drogi leśnej nr 46 (II etap)

Droga leśna nr 46 - dojazd pożarowy nr 4 w Leśnictwach Parowa i Osiecznica.