Wydawca treści Wydawca treści

Przebudowa drogi leśnej nr 46 - II etap

Droga leśna nr 46 - dojazd pożarowy nr 4 w Leśnictwach Parowa i Osiecznica.

Zrealizowany w 2012 r. II etap przebudowy drogi na długości 2,9 km mający na celu wzmocnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów poprzez przebudowę dojazdów pożarowych na terenie Nadleśnictwa Węgliniec. Zadanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013".

Droga leśna nr 46 przed przebudową (Fot. Wiesław Urbański)

Droga leśna nr 46 po przebudowie (Fot. Wiesław Urbański)